Kumpulan Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 1

alvina

Member
Matematika untuk kelas 3 merupakan salah satu dari mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Anak-anak pada jenjang ini sudah memahami proses pembelajaran dengan baik. Daya ingat maupun persepsinya mengenai sesuatu mulai pun berubah secara perlahan.

Latihan dan contoh-contoh soal matematika kelas 3 menuntut konsentrasi jangka panjang serta perkembangan kemampuan berpikir secara logis dari anak-anak. Untuk menghafal sesuatu, tidak cukup hanya dengan pengulangan, melainkan juga dengan menggunakan metode baru yang lain serta pelajaran tambahan di luar kelas. Jika anak Anda tidak memiliki ketekunan yang cukup di dalam kelas, permainan bertema matematika yang disediakan oleh situs pembelajaran dalam jaringan, seyogyanya akan mampu membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan mengenai operasi pembagian maupun perkalian, kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal maupun persamaan yang akan mereka temui dalam pelajaran matematika.

Pada jenjang ini, anak-anak sudah mengetahui cara untuk membedakan bilangan besar dengan bilangan kecil yang terdiri dari dua angka serta mampu untuk selanjutnya mempelajari bilangan dengan tiga angka. Dengan menyelesaikan latihan soal matematika bersama si kecil, Anda juga mempersiapkannya untuk menghadapi ujian di sekolah dan mengejar ketinggalan materi yang tak mampu diikutinya jika mungkin saja si kecil tiba-tiba mengalami sakit dan tak mampu menghadiri kelas.

Berikut ini adalah kumpulan contoh soal tentang matematika kelas 3 untuk membantu siswa dalam belajar matematika :

1. Lia baru saja membeli 6 pulpen. Setiap pulpen harganya Rp. 2.000,00. Maka Lia bisa membayarnya dengan …. tanpa kembalian.

 • a. 1 lembar sepuluh ribuan
 • b. 7 lembar dua ribuan
 • c. 12 lembar seribuan
 • d. 3 lembar lima ribuan
2. Toni menjual headset kepada Rudi. Rudi membayarnya dengan 12 lembar sepuluh ribuan. Berarti harga headset Toni adalah ….

 • a. Enam ratus ribu rupiah
 • b. Satu juta rupiah
 • c. Seratus dua puluh ribu rupiah
 • d. Dua belas juta rupiah
3. Uang saku Nita adalah Rp. 10.000,00. Nita memberli 1 Teh Botol dengan harga Rp. 3.500,00 . Maka sisa uang Saku Nita adalah …

 • a. Rp 8.000,00
 • b. Rp. 8.500,00
 • c. Rp. 7.500,00
 • d. Rp. 6.500,00
4. Budi membeli sebuah buku dengan harga Rp. 3.700,00. Ia membayar kepada pembeli dengan 1 lembar uang lima ribuan. Kembalian yang akan diterima oleh Budi adalah ….

 • a. Rp. 1.800,00
 • b. Rp. 1.200,00
 • c. Rp. 1.300,00
 • d. Rp. 2.800,00
5. Ita mempunyai uang sebanyak Rp. 40.700,00 dan Rina mempunyai uang sebanyak Rp. 31.800,00. Jumlah uang mereka berdua adalah ….

 • a. Rp 72.500,00
 • b. Rp 71.200,00
 • c. Rp 73.500,00
 • d. Rp 72.100,00
6. Rika baru saja membeli buah Jeruk seharga Rp, 30.500,00 dan buah apel seharga Rp. 24.500,00 . Jumlah uang yang dibayarkan Rika adalah ….

 • a. Rp. 55.000,00
 • b. Rp. 54.000,00
 • c. Rp. 56.000,00
 • d. Rp. 55.500,00
7. 124, 127, 118, 135, 124, 119

Dari bilangan – bilangan di atas maka bilangan yang terbesar ialah ….

 • a. 135
 • b. 119
 • c. 127
 • d. 142
8. Pada garis bilangan, bilangan 125 terletak di sebelah ….

 • a. Kanan 100
 • b. Kiri nol
 • c. Kanan 175
 • d. Kiri 50
9. Bilangan di bawah ini yang terletak di sebelah kanan 235 pada garis bilangan adalah ….

 • a. 219
 • b. 265
 • c. 225
 • d. 234
10. Bilangan di bawah ini yang tidak berada di sebelah kiri 189 adalah ….

 • a. 180
 • b. 90
 • c. 210
 • d. 179
11. Dari bilangan berurutan berikut

224, 225, 226, 227, A, B, C, D, E, …

Bilangan yang terletak pada huruf D adalah ….

 • a. 132
 • b. 232
 • c. 231
 • d. 233
12. Bilangan 2.359 dibaca ….

 • a. Dua ribu tiga puluh lima sembilan
 • b. Dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan
 • c. Dua ribu tiga ratus lima ratus sembilan
 • d. Dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan
13. Bilangan 3.756 adalah hasil penjumlahan dari ….

 • a. 3 + 7 + 5 + 6
 • b. 3000 + 700 + 50 + 6
 • c. 3 + 700 + 6 + 6
 • d. 3000 + 500 + 70 + 6
14. Selisih nilai angka ratusan dengan angka puluhan pada bilangan 7.890 adalah ….

 • a. 10
 • b. 710
 • c. 100
 • d. 770
15. Hasil penjumlahan dari angka puluhan dan ribuan pada bilangan 7.045 adalah ….

 • a. 4.700
 • b. 4.070
 • c. 7.040
 • d. 7.400
16. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 13.00 adalah ….

 • a. Sudut siku-siku
 • b. Sudut lancip
 • c. Sudut tumpul
 • d. Sudut 90 derajat
17. Timbangan adalah alat untuk mengukur ….

 • a. Berat
 • b. Panjang
 • c. Waktu
 • d. Volume
18. Alat untuk mengukur benda yang cukup panjang seperti panjang kebun, sawah, ruangan dan tinggi bangunan adalah ….

 • a. Meteran pita
 • b. Meteran rol
 • c. Meteran saku
 • d. Penggaris
19. Berikut ini yang tidak termasuk alat pengukur berat adalah ….

 • a. Timbangan beras
 • b. Timbangan badan
 • c. Neraca
 • d. Meteran
20. Alat untuk mengukur waktu adalah ….

 • a. Penggaris
 • b. Mistar
 • c. Timbangan
 • d. Jam tangan
21. Siska mengukur panjang buku tulisnya. Maka sebaiknya ia menggunakan alat ukur berupa ….

 • a. Jam
 • b. Penggaris
 • c. Meteran
 • d. Timbangan
22. Bentuk buku gambar biasanya berbentuk ….

 • a. Layang-layang
 • b. Segitiga
 • c. Lingkaran
 • d. Persegi panjang
23. Benda yang berbentuk lingkaran adalah ….

 • a. Kaset
 • b. Genteng
 • c. Tangan
 • d. Papan tulis
24. Bentuk papan catur adalah ….

 • a. Lingkaran
 • b. Trapesium
 • c. Persegi
 • d. Segitiga
25. Sudut yang memiliki besar 90° disebut sudut ….

 • a. Siku-siku
 • b. Lancip
 • c. Tumpul
 • d. Garis diagonal
Kunci Jawabannya
Berikut adalah kunci jawaban dari kumpulan soal di atas

1. C 11. C 21. B

2. C 12. D 22. D

3. D 13. B 23. A

4. C 14. B 24. C

5. A 15. C 25. A

6. A 16. B

7. A 17. A

8. A 18. B

9. B 19. D

10. C 20. D
 

alvina

Member
Soal Matematika Kelas 3 Sd Semester 1

Rumus matematika - Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 1 masih membahas mengenai lambang bilangan serta nilai dari sebuah angka diadaptasi dengan letaknya. Contoh soal yang aku berikan di dalam kesempatan kali ini sanggup kalian gunakan sebagai sarana latihan untuk memperdalam pemahaman mengenai materi-materi yang diajarkan di sekolah.

Di samping itu, bagi para guru, referensi soal matematika kelas 3 SD ini sanggup dijadikan referensi untuk menciptakan soal gres bagi murid-muridnya, atau bahkan sanggup dipakai eksklusif sebagai soal untuk ulangan harian ataupun sebagai pekerjaan rumah.

Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 1 Tentang Lambang Bilangan
1.Lambang bilangan dari lima ratus dua puluh tujuh ialah
A. 527
B. 5270
C. 500207
D. 5027
2. Nilai angka 9 pada bilangan 5.977 adalah
A. 9000
B. 900
C. 90
D. 9
3. Bilangan yang berada diantara 567 dan 569 adalah....
A. 578
B. 563
C. 564
D. 568
4. 8 ratusan + 9 puluhan + 2 satuan ....
A. 8920
B. 892
C. 8921
D. 89.2
5. 432, 578, 289. 923, 546, 653, 901, 78, 108, 421 bilangan yang paling kecil ialah ....
A. 421
B. 108
C. 289
D. 78


6. Nilai daerah angka 4 dari bilangan 9.348 adalah....
A. Satuan
B. Puluhan
C. Ratusan
D. Ribuan
7. 8 ribuan + 5 ratusan + .....puluhan + 2 satuan = 8532
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
8. 32, 34, 36, 38, ......
A. 39
B. 40.
C. 41
D. 37
9. Nilai daerah 2 dari bilangan 3.432 adalah....
A. Satuan
B. Ratusan.
C. Puluhan
D. Ribuan
10. 456 + 123 = ....
A. 897
B. 798
C. 879
D. 987
11. 763 - 211 = ....
A. 525
B. 255
C. 522
D. 552
12. 723 .... 732 lambang yang sempurna untuk mengisi titik-titik diantara kedua bilangan tersebut ialah ....
A. <
B. >
C. +
D. =
13. 2655 +128 = ....
A. 2738
B. 2783
C. 2784
D. 2788
14. 135 + 432 + 72 = ....
A. 639
B. 693
C. 396
D. 936
15. 487 - 142 + 342 = ....
A. 678
B. 768
C. 687
D. 786
1. Berapakah hasil penjumlahan dari 3567 + 918?
2. Di sebuah kebun terdapat 320 pohon kelengken dan 125 pohon alpukat, berapakah jumlah pohon seluruhnya yang ada di taman tersebut?
3. 743 - 232 = ....
4. 785 - 119 + 425 = ....
5. Lambang bilangan seribu tujuh ratus dua puluh tiga ialah ....

Itulah beberapa referensi Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 1
 

alvina

Member
Silakan klik atau pelajari di Kumpulan bank soal merupakan suatu kumpulan saoal-soal baik yang baru maupun Yang lama.Sebagai bahan buat guru dalam mempersiapkan siswa-siswinya dalam menghadapi ujian sekolah yang akan di selengarakan sebentar lagi, kumpulan bank soal ini juga berguna untuk melatih siwa dalam mengerjakan soal . Sebagai sarana untuk membiasakan diri dalam menjawab soal pada ujian sekolah sesungguhnya. karena siswa sudah terbiasa mengerjakan soal baik yang sulit maupun yang mudah.

Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c dan d pada jawaban yang kamu anggap paling benar, walaupun sudah ada jawabannya supaya di koreksi
lagi untuk belajar.

1. Lambang bilangan delapan ratus lima adalah....
a. 85
b. 805
c. 8.005

d. 80.005
Jawaban = b

2. Bilangan 524 di baca ......
a. Lima dua empat
b. Lima puluh dua empat
c. Lima ratus dua puluh empat
d. Lima ribu dua puluh empat
Jawaban = c

3. 573.....537 tanda yang tepat adalah .....
a. >
b. =
c. <
d. =
Jawaban = a

4. Nilai angka 7 pada bilangan 9175 adalah ....
a. 70.000
b. 7.000
c. 700
d. 70
Jawaban = d

5. Hasil dari 356 + 274 adalah ......
a. 530
b. 630
c. 730
d. 830
Jawaban = b

6. 578 - 189 = n nilai n adalah ....
a. 489
b. 479
c. 389
d. 478
Jawaban = c

7. 1 lembar lima ribuan =....lembar lima
ratusan
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
Jawaban = b

8. Sekarang hari rabu,dua hari yang lalu
hari...
a. Minggu
b. senin
c. selasa
d. kamis
Jawaban = b

9. Jika satu bulan 30 hari maka 12 bulan =....
hari
a. 300
b. 320
c. 340
d. 360
Jawaban = d
10. Jika sekarang pukul 09.00, 3 jam yang akan
datang pukul .....
a. 11.30
b. 12.30
c. 13.30
d. 14.30
Jawaban = c

11. Bapak punya tali 1m lebih 25 cm dipakai
Ibunya 50 cm ,sisa tali bapak adalah....cm
a. 55
b. 65
c. 75
d. 85
Jawaban = c

12. 1 jam + 25 menit = ....menit
a. 65
b. 75
c. 85
d. 95
Jawaban = b

13. 5 bulan - 30 hari =....hari
a. 90
b. 100
c. 110
d. 120
Jawaban = d

14. 463 + 137 + 125 = 125 + 137 + n n =....
a. 725
b. 463
c. 137
d. 125
Jawaban = a

15. Tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan,
lambang bilangannya adalah ......
a. 3479
b. 3749
c. 3947
d. 3974
Jawaban = a

16. Bilangan antara 301 dan 303 pada garis
bilangan adalah .....
a. 291
b. 293
c. 297
d. 302
Jawaban = d

17. Panjang pita baju ari 28 cm,taksiran ke
puluhan terdekat adalah .....cm
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
Jawaban = c

18. 5000 + 700 + 80 + 9 adalah bentuk pendeknya....
a. 5789
b. 5879
c. 5987
d. 8579
Jawaban = a

19. Bilangan terdiri dari 8 ribuan, 7 ratusan, 2
puluhan dan 9 satuan bilangan itu adalah.....
a. 8279
b. 8729
c. 8972
d. 8792
Jawaban = b

20. 335,336,337,....,339,340,341
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik.titik
adalah ......
a. 338
b. 238
c. 138
d. 438
Jawaban = a

21. Selisih nilai angka dari 3 dan 5 pada bilangan
4375 adalah ....
a. 250
b. 275
c. 285
d. 295
Jawaban = d

22. 3.500 + n = 5.000
Nilai n adalah ......
a. 3.500
b. 2.500
c. 1.500
d. 500
Jawaban = c

23. Nilai 4 pada bilangan 5046 adaloah .....
a. 4.000
b. 400
c. 40
d. 4
Jawaban = c

24. Lalita punya jeruk 72 buah, akan di masukkan
kedalam kantong. Bila ada 9 kantong ,maka
setiap kantong berisi .....buah
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
Jawaban = c

25. 8 x 5+ 9 adalah ......
a. 39
b. 49
c. 59
d. 69
Jawaban = b

26. Berat badan Winda 55 kg, Berat badan Tati 39
Selisih berat badan Winda dan Tatik adalah....kg
a. 18
b. 17
c. 16
d. 15
Jawaban = c

27. hasil dari 3003 + 459 adalah ....
a. 3462
b. 3246
c. 2364
d. 4632
Jawaban = a

28. 476 - 242 =....
a. 578
b. 587
c. 875
d. 758
Jawaban = b

29. 25 x 25 =.....
a. 625
b. 256
c. 526
d. 562
Jaawaban = a

30. 24 : 6 =.....
a. 4
b. 5
c. 6
d. 8
Jawaban = a
 
Top